Collectie: Runderen

Gezonde koeien produceren meer melk en worden minder snel ziek, waardoor de veehouder geld bespaart op artsenrekeningen en productiviteitsverlies.